Previous Entry Share Next Entry
Зразок акту-претензії про неналежне надання житлово-комунальних послуг
kyty30b

У разі ненадання РЄУ житлово-комунальних послуг або надання їх неналежним чином, тобто якщо у Вашій оселі відсутні блага цивілізації (світло, тепло, гаряча вода) при тому, що Ви за них сумлінно сплачуєте, Вам необхідно в першу чергу скласти наступний акт-претензію.  


 

                                                                      Начальнику ___________________________

                                                        __________________________________

                                                        _________________________________

                                                                                                              (Прізвище, назва та адреса організації)

 

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

про неналежне надання або ненадання послуг

(складається в 2-х екземплярах)

м. _____________________________           «___» ________________ 20___ р.

(назва населеного пункту)                                                                             (дата складення)

Споживач _________________________________________________________________

                               (прізвище, ім'я, по-батькові)

висловлює претензії   виконавцю   щодо   якості   надання послуг з___________________

(види послуг)

______________________________________________________________________________________________________________

в частині ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(види порушень, кількісні та/або якісні показники надання послуг)

в період  з ________________________ 20___р.     до _______________________ 20___р.

У зв'язку  з  викладеним,   вимагаю зробити перерахунок розміру плати  за  неналежно  надані  (або  ненадані)  послуги, зазначені в даному акті    споживачу (ам) згідно з умовами договору про ______________________________________________________________________

Цей акт склали:

Виконавець в особі_______________________    Споживач________________________________

________________________________________  _________________________________________                                                            (П.І.Б.)                                                                                                  (П.І.Б.)   

________________________________________   _________________________________________

________________________________________  _________________________________________

(посада)                                                                                                              (адреса)

____________ телефон ____________________   ____________ телефон_____________________

 

_____________________                                        ____________________

(підпис)                                                                                                (підпис)

У разі  неприбуття  представника  виконавця  в   установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників   або   необґрунтованої    відмови    від    підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі   (ст. 18 Закону України «Про житлово-комунальні послуги):

1.Споживач _____________________________   2. Споживач______________________________

________________________________________   _________________________________________

                                               (П.І.Б.)                                                                                                  (П.І.Б.)   

адреса __________________________________  адреса ___________________________________

________________________________________   _________________________________________

 

________________________________________ _________________________________________

(підпис)                                                                                               (підпис)


www.minjkg.gov.ua

 


?

Log in